Дания, Холандия и Италия ще отчетат най-голям скок на пенсионната възраст

До 2060 само в пет страни в ОИСР пенсионната възраст ще бъде под 65 години

В страните членки от ОИСР средната пенсионна възраст ще нарасне с две години през следващите 40 години, пише Bloomberg.

Най-голям скок ще бъде отчетен в страни като Дания, Италия и Холандия, където пенсионната възраст е обвързана с продължителността на живот. Само в пет страни – в това число Франция, пенсионната възраст ще бъде под 65 години до 2060. 

Държавните разходи за финансиране на пенсиите ще продължат да растат в някои от най-големите икономики в ОИСР - като САЩ например, въпреки че темпът на растеж ще бъде по-бавен, отколкото през последните две десетилетия. Някои страни ще отчетат свиване на разходите - особено Гърция, която предприе мерки в посока орязването им по време на финансовата криза.

Източник: Bloomberg

В годишния си доклад за измененията в пенсионното дело ОИСР предупреждава, че членовете на ОИСР трябва да предприемат допълнителни стъпки за укрепване на пенсионните си системи, за да се справят с демографските промени, задълбочаващото се неравенство между работещи-пенсионери и променящия се характер на работа в една дигитална икономика. 

Последни новини
Още от Графика на деня