Рисковете, които се очертават на пазарите през 2018

За първи път в историята 60-дневната волатилност на акциите падна под тази на облигациите

Източник: Bloomberg Terminal Източник: Bloomberg Terminal

С наближаването на края на годината инвеститорите очертават няколко основни риска, които ще се принесат на пазарите и през следващата година. 

Ниската волатилност на пазара на акции 

Общата пазарна капитализация на акциите на компаниите, търгуващи се на фондовите борси в световен мащаб, се доближава до $100 трлн. за първи път в историята. Поскъпването на акциите е придружено от намаляване на колебанията в цените. Нещо повече, за първи път в историята през 2017 волатилността на пазара на акции спадна под тази на пазара на облигации.

Доходността по 2-годишни държавни облигации на голяма част от страните на територията на еврозоната е на отрицателна територия 

Източник: Bloomberg

Голяма част от правителствата в еврозоната се финансират на изключително евтино (при отрицателна лихва). Основната причина, която подхранва отрицателните лихви по облигациите е действието на програмата за изкупуване на активи на ЕЦБ, която продължава да разширява баланса си. 

Източник: Bloomberg

На пазара на държавен дълг в САЩ пазарните участници започват да отчитат тревожната тенденция на все по-голямо изглаждане на кривата на доходността - индикатор, който показва, че пазарите оценяват слабостите на икономиката и очакват икономическо забавяне.

Източник: Bloomberg Terminal 

Рекордни нива на паричните потоци, насочвани към корпоративни облигации

Анализи на Bank of America Merrill Lynch отчитат ръст на паричните потоци в европейски облигационни фондове от инвестиционен клас в рамките на последните 45 седмици. 

Емисиите на корпоративен дълг, деноминиран в евро, също достигат рекордни нива тази година – вече са с 10% над общата стойност за 2016.

В същото време доходността по високорисковите европейски корпоративни облигации спадат под 3% за първи път от 2017. 

Последни новини
Още от Графика на деня