Защо инвеститорите купуват облигации с отрицателна лихва

Френската компания за комунални услуги Veolia Environnement SA емитира 3-годишни облигации при доходност от -0,026%

Отрицателните лихви изглежда, че все още са привлекателна възможност за инвеститорите.

Последният актуален пример в тази посока е френската компания за комунални услуги Veolia Environnement SA, която се превърна в първата компания с кредитен рейтинг BBB, която преди няколко дни издаде 3-годишен облигационен заем на стойност $500 млн. евро при доходност от -0,026%, предаде Bloomberg. 

Френската компания всъщност вече притежава дългови книжа с падеж 2020, които се търгуват на отрицателна територия. Доходността обаче, която е постигната при емисията им през 2005 е в размер на почти 4,5%. 

Източник: Bloomberg 

Какъв по-широк прочит можем да дадем на ситуацията?

Според някои анализатори последният пример с френската Veolia е доказателство, че инвеститорите разполагат с достатъчно кеш и все още са уверени, че програмата на Европейската централна банка (ЕЦБ) за изкупуване на облигации ще продължи да поддържа "благоприятната" среда за инвестиции, потискайки доходността по дълговите инструменти на рекордно ниски нива. 

Други анализатори обаче са скептични и смятат, че участниците на облигационните пазари започват да се пробуждат, подчертавайки, че обръщането на посоката ще се прояви първо на пазара на корпоративен дълг. 

Само по себе си понятието отрицателна лихва е противоречиво. Според представителите на Австрийската икономическа школа лихвата е а приори положителна, което се обяснява с факта, че хората оценяват по-високо настоящите стоки в сравнение с бъдещите такива.

Въпреки наличието на все още привлекателна доходност за потенциалните емитенти на дълг, се наблюдават и някои сигнали, които индикират, че спокойствието на пазарите може да бъде нарушено. Общоевропейският индекс Bloomberg Barclays Pan-European High Yield Index, който следи представянето на облигациите, чийто рейтинг е под инвестиционния клас, се покачи от 10-годишно дъно - 2,19%, до четиримесечен връх.

Източник: Bloomberg Terminal 

Последни новини
Още от Графика на деня