Сериозен спад на инвестициите в България като дял от БВП

Физическият обем на чуждите инвестиции отбелязва спад от 14 пъти през 2016 спрямо 2007, отчитат още от БСК

Преки чуждестранни инвестиции в България като дял от БВП по данни на Световната банка. Източник: Bloomberg Terminal Преки чуждестранни инвестиции в България като дял от БВП по данни на Световната банка. Източник: Bloomberg Terminal

Ръстът на БВП за периода 2007 - 2016 не е в резултат на инвестиционна активност, което би осигурило устойчивост на растежа, а на повишено потребление и подобряването на търговския баланс.Това се посочва в анализ на Българска стопанска камара (БСК). 

Налице е значителен спад на инвестициите като дял от БВП - от 33% през 2007 до 18,6% през 2016, отчитат от БСК. 

Според данните физическият обем на инвестициите в капиталови активи се запазва приблизително един и същ.

Публичните инвестиции намаляват два пъти – от 5,2% от БВП през 2007 до 2,6% през 2016. Частните инвестиции за периода са средно 5 пъти по-високи от публичните, като през 2016 те надхвърлят публичните инвестиции 7 пъти.

Физическият обем на преките чуждестранни инвестиции отбелязва спад от 14 пъти през 2016 спрямо 2007, отчитат още от БСК. За 2017 се очертава същата тенденция на спад.

Влошава се и структурата на този тип инвестиции - над 40% от тях са под формата на заеми от компаниите майки.

Според анализа на БСК тенденцията за нарастване дела на реинвестираната печалба в преки чуждестранни инвестиции е положителна, като от 2013 е с положителна стойност и нараства до 51,7% през 2016

Наблюдава се стабилен ръст на българските инвестиции в чужбина – от 236,5 млн. евро през 2010. На 320,2 млн. евро през 2016, като през 2016 спрямо 2015 (147 млн. евро) се наблюдава двукратен ръст. Силният ръст в износа на инвестиции води до изтичане на национален доход, работни места, капитали и е индикатор за влошена бизнес среда, отчитат още от БСК.

Вижте още в материала на Investor.bg

Последни новини
Още от Графика на деня