Промишленото производство в България продължава да расте

Производството на метали записва най-голям годишен ръст

Източник: Bloomberg Terminal Източник: Bloomberg Terminal

Промишленото производство в България нараства с 3,2% на годишна база през септември, записвайки ръст за осми пореден месец, съобщи НСИ при представянето на данните за календарно изгладения индекс.

По предварителни данни през септември 2017 индексът расте и на месечна база с 0,3% спрямо август 2017.

Производството на метали е с най-голям годишен ръст 

На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в добивната промишленост - със 7,7%, и в преработващата промишленост - с 4,3%, а спад е регистриран в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3,5% , предаде Investor.bg. 

По-значително е увеличението в преработващата промишленост при: производството на основни метали - с 28,1%, производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - със 17,9%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 14,2%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 13,9%.

Намаление е отчетено при: обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 12,5%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - със 7,9%, производството на облекло - с 6,6%, производството на мебели - с 5,7%.

Спрямо август се наблюдава спад в добивната промишленост 

През септември 2017 г. увеличение спрямо предходния месец има в преработващата промишленост - с 0,6%, а намаление е отчетено в добивната промишленост - с 0,8%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0,5%.

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на превозни средства, без автомобили - с 11%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 10,3%, производството на напитки - с 6,3%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 5,8%.

Спад е регистриран при: производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 12,9%, производството на химични продукти - с 9,3%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 5,7%, производството на тютюневи изделия - с 4,1%.

Последни новини
Още от Графика на деня