Продажбите на дребно в еврозоната отчитат значителен ръст

В България обемът нараства с 2,4% на годишна база

Източник: Bloomberg Terminal Източник: Bloomberg Terminal

В еврозоната се отчита сериозен ръст на обема на месечна база. През деветия месец на годината повишението е било от 0,7%, докато данните за август показаха спад от 0,1%, предаде Investor.bg

В същото време, обемът на продажбите на дребно в ЕС през септември 2017 се забавя, макар да остава положителен, отчитайки ръст от 0,3% спрямо предишния месец. За сравнение, през август регионът отбеляза повишение от 0,5%, сочат сезонно коригираните данни на Евростат, публикувани във вторник.

В сравнение със същия месец на миналата година се наблюдава значително засилване – ръстът на обема на продажбите в еврозоната е от 3,7%, а в ЕС от 3,5%.

Според Евростат увеличението на обема на месечна база в еврозоната се дължи основно на ръст на категорията „Храни, напитки и тютюневи изделия“ от 1,3% и на нехранителните продукти от 0,5%. В същото време категорията автомобилни горива отбелязва понижение от 0,4%.

Що се отнася до ЕС, основна причина за ръста в обема на продажбите на дребно е повишение от 0,9% на категорията „Храни, напитки и тютюневи изделия“, а при автомобилните горива и нехранителните продукти има понижение съответно от 0,6% и 0,1%.

Сред страните членки най-голямо повишение при продажбите на дребно се наблюдава в Ирландия (1,4%), Дания и Люксембург (по 1,3%) и Франция (1,2%), а най-сериозно понижение – във Великобритания (-2,2%), Хърватска (-1,9%) и Литва (-1,0%). В България се наблюдава минимално повишение от 0,1% спрямо ръст от 0,2% през предишния месец.

Годишният ръст на продажбите на дребно в еврозоната се подкрепя от нехранителните продукти с 5,1% и категорията „Храни, напитки и тютюневи изделия“ с 2,3%, докато при автомобилните горива има спад от 0,6%. Аналогична е ситуацията в ЕС като цяло, като ръстът при нехранителните продукти и при храните е съответно от 5,4% и 1,9%, а при автомобилните горива понижението е от 0,1%.

Най-сериозно повишение на обема на продажбите на дребно спрямо септември 2016 г. се наблюдава в Румъния (14,0%), Малта (9,8%) и Ирландия (8,2%), а спад се отчита в Люксембург – от 25,3%. В България обемът нараства с 2,4% на годишна база.

Последни новини
Още от Графика на деня