Турските облигации губят привлекателност сред чуждите инвеститори

По оценки на МВФ дефицитът по текущата сметка ще достигне 4,6% през 2017

Източник: Bloomberg Terminal Източник: Bloomberg Terminal

Чуждестранното търсене на турски държавни облигации в местна валута отбелязва понижение на фона на ускоряването на инфлацията, по-голямото предлагане и политическото напрежение със САЩ, пише Bloomberg. 

Забавянето натежава върху турската лира, която поевтиня с почти 8% спрямо долара през последния месец – най-голямото понижение спрямо валутите на развиващите се пазари.

Турция разчита на входящите парични потоци, които да подпомогнат финансирането на дефицита по текущата сметка на страна. Според оценки на Международния валутен фонд (МВФ) той се очаква да се разшири от 3,8% през 2016 до 4,6% от БВП през 2017. 

Последни новини
Още от Графика на деня