Продължава процедурата за новите борсово търгувани фонда на Експат

КФН възобнови процедурата по одобрение

Източник: Bloomberg Terminal Източник: Bloomberg Terminal

Комисията за финансов надзор (КФН) възобнови производството за издаване на разрешение за организиране и управление от „Експат Асет Мениджмънт“ на 4 нови индексни борсово търгувани фонда в Полша, Гърция, Румъния и Чехия. Това става ясно от взетите решения от регулатора на провелото се на 17 октомври заседание.

Комисията е изпратила писмо с искане в едномесечен срок от получаването му Експат да отстрани констатираните по приложените към заявлението документи непълноти.

В края на февруари Експат Асет Мениджмънт подаде до Комисията за финансов надзор (КФН) документи за регистрацията на 4 нови индексни борсово търгувани фонда в Полша, Гърция, Румъния и Чехия. Комисията има срок от 60 дни, за да се произнесе, а с наближаването на крайния срок в края на април на сайта й се появи съобщение, че „спира образуваното със заявление производство“.

Така организирането на търгуваните фондове „Expat Czech PX UCITS ETF”, „Expat Greece ASE UCITS ETF“, „Expat Poland WIG20 UCITS ETF“ и „Expat Romania BET-BKUCITS ETF” беше в застой няколко месеца.

Четирите нови фонда се предвижда пасивно да следват движението на основните индекси за акции на четири борси от региона на Централна и Източна Европа – Гърция, Румъния, Чехия и Полша.

Вижте повече в материала на Investor.bg

Последни новини
Още от Графика на деня