Страховете на Фед излизат все по-явно на повърхността

Във вторник Йелън изрази съмнение за силата на трудовия пазар

Mедианен разполагаем доход на домакинство в САЩ. Източник: Bloomberg Terminal Mедианен разполагаем доход на домакинство в САЩ. Източник: Bloomberg Terminal

През тази седмица председателят на Фед Джанет Йелън постави под въпрос анонсирания план за увеличение на лихвените проценти и затягането на разхлабената парична политика, пише Mises.org.

Във вторник Йелън изрази съмнение за силата на трудовия пазар, добавяйки, че паричните власти може да са преценили неправилно "степента, в която дългосрочните инфлационни очаквания са в съответствие с инфлационната им цел или дори с основните сили, пораждащи инфлация".

С други думи, икономистите на Фед са обезпокоени от факта, че не са успели да постигнат своята инфлационна цел от 2%, което според тях означава здравословно ниво на икономическа активност. Освен това те започват да се опасяват, че ниската безработица не представя цялостната икономическа картина.

Последното допускане за „погрешното“ насочване на икономиката препраща към съществуващия мит, че икономистите на Фед внимателно и разумно насочват икономиката в правилна посока. 

Ако погледнем данните на федералното правителство за доходите до 2016, няма да открием значително подобрение.

Медианният разполагаем личен доход, например, достигна своя връх от $30,821 през 2007. Тази сума не е премината до 2016, когато достигна $31,099. Това е ръст от 0,9% за период от девет години.

Подобна картина се наблюдава и при медианния разполагаем фамилен доход, който расте с 2,3% от 2007 до 2016 (отчита се близо нулев растеж от 2000 до 2015, който започва да надминава предходните върхове едва през 2016), както и при медианния разполагаем доход на домакинство, който се е увеличил с 1,5% от 2007 до 2016 и с 0,6% за периода от 2000 до 2016.

Тези цифри не доказват слабото изменение на реалните доходи за всички, но слабата заетост и ръст на БВП през последните 20 години едва ли насочат за период на подобрение на благосъстоянието за много обикновени американци.

 

Последни новини
Още от Графика на деня