Акционерите на БФБ одобриха придобиването на енергийната борса

Покупката ще възлезе на 5,2 млн. лв.

Изменение на SOFIX от началото на годината. Източник: Bloomberg Terminal Изменение на SOFIX от началото на годината. Източник: Bloomberg Terminal

Приемайки предварително обявения дневен ред, акционерите на Българска фондова борса – София АД (БФБ) са одобрили придобиването на 100% от капитала на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД, съобщи пазарният оператор.

Одобрена е също продажбата на притежавани държавни ценни книжа с цел осигуряване на ликвидни средства за покупката на енергийната борса.

Общото събрание също така е освободило като член на Съвета на директорите Георги Иванов Български и е избрало за член на СД, до края на текущия мандат, Маринела Пиринова Петрова, понастоящем зам.-министър на финансите.

Покупката на 100% от "Българска независима енергийна борса" (БНЕБ) ще бъде за сумата от 5,2 млн. лв.

Във връзка с общото събрание на акционерите БФБ-София публикува мотивиран доклад, от който става ясно, че търговията с електроенергия на БНЕБ ЕАД за януари-юли 2017 е вече за 184,9 млн. лв., което е с 10% повече от общо 168,6 млн. лв. за цялата 2016.

Вижте повече в материала на Investor.bg 

Последни новини
Още от Графика на деня