Промишленото производство в България с ръст над 4%

Увеличението се дължи главно на ръста в преработващата промишленост

Изменение на промишленото производство в България на годишна база. Източник: Bloomberg Terminal Изменение на промишленото производство в България на годишна база. Източник: Bloomberg Terminal

Промишленото производство нараства с 4,2% през юли спрямо година по-рано, показват предварителните календарно изгладени данни на Националният статистически институт (НСИ). Увеличението се дължи главно на ръст в преработващата промишленост – с 6,3%. По-конкретно производството на метални изделия, без машини и оборудване нараства с 37,7%, въпреки  че само месец по-рано беше отбелязан годишен спад от 8,4%. 

Намаление на годишна база през юли е отчетено и при производството на тютюневи изделия - с 26,4%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 15,7%, производството на облекло - с 11,6%, производството на напитки - със 7,1%.

Спад спрямо юли 2016 има и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1,4%, и в добивната промишленост - с 0,8%, предаде Investor.bg. 

На месечна база промишленото производство отбелязва ръст от  0,2%.

От НСИ изчисляват още, че през юли спрямо юни 2017 увеличението в преработващата промишленост е 0,5%.
Намаление на индекса има в добивната промишленост – 3,4%, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 0,7%.

По-значителен ръст в преработващата промишленост през юли се наблюдава при ремонта и инсталирането на машини и оборудване – с 23,6%, докато през юни месечният спад беше 11,8%.

През седмия месец на годината, спрямо юни, има увеличение в производството на метални изделия, без машини и оборудване – с 19,8%, в производството на химични продукти – с 11,8%, производството на напитки – с 4,7%.

Спад е регистриран при производството на тютюневи изделия – с 21,4%, в обработката на кожи, производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм – с 13,1%, в производството на превозни средства, без автомобили – с 8,1%, в производството на дървен материал и изделия от него, без мебели – с 5%.

Последни новини
Още от Графика на деня