Конкуренцията в таксиметровата индустрия си проправя път в Испания

Цената на лицензите за извършване на таксиметрови превози на вторичния пазар в Барселона скача над три пъти

Наличието на бариери на входа за навлизането на нови играчи на пазара в даден сектор води до ограничаване на предлагането и постигането на по-висока от възможната пазарна цена. 

Ограничаването на конкуренцията чрез въвеждането от държавата на лицензионни изисквания и административни разрешения неминуемо намира израз в по-високи цени и по-ниско качество на стоките и услугите. 

Конкуренцията в таксиметровата индустрия в Испания все повече си проправя път, но поглеждайки в исторически план страната е показателен пример за това как поставянето на бариери на входа пред новите пазарни играчи чрез държавни регулации води до създаването на олигопол в таксиметровата индустрия. 

В резултат на ограничаването на предлагането цената на лицензите за извършване на таксиметрови превози на вторичния пазар в Барселона се покачва с изключително бързи темпове през последните 15 години. 

Цената на лицензите на вторичния пазар скача над три пъти за периода 2001-2016, докато водещият испански индекс IBEX 35 остава практически без сериозни изменения във възходяща посока. С други думи, цената за получаване на един лиценз се покачва от 36 хил. евро през 2001 до 134 хил. евро през 2016. 

Последни новини
Още от Графика на деня