Рисковете около достигането на тавана на дълга в САЩ

Икономисти от S&P предвиждат сериозни икономически катаклизми

Таван на дълга (бялaта линия) и общ дълг на САЩ (сините барчета) към 29.08, в трлн. долари. Източник: Bloomberg Terminal Таван на дълга (бялaта линия) и общ дълг на САЩ (сините барчета) към 29.08, в трлн. долари. Източник: Bloomberg Terminal

Липсата на стъпка в посока вдигане тавана на дълга в САЩ може да има далеч по-сериозно негативно отражение върху икономиката отколкото фалита на Лемън Брадърс през 2008, комнетира главният иконимист на S&P Ан Бовино.

Глобалните икономисти от S&P предвиждат, че затваряне на правителството на САЩ ще доведе до изтриването на 0,2 процентни пункта или най-малко $6,5 млрд. от реалния БВП за четвъртото тримесечие всяка седмица, докато не отвори отново врати.

Анализът на икономистите стъпва отчасти върху случаите на затварянето на правителството през 1995-1996 и 16-дневния период през октомври 2013.

 

Последни новини
Още от Графика на деня