Ниските лихви натежават най-силно на малките банки в Германия

Mалките и средните банки очакват печалбата им преди данъци да се понижи средно с 9% през следващите 5 години

Източник: Bloomberg Terminal Източник: Bloomberg Terminal

Ниските лихвени проценти продължават да тежат много на по-малките банки в Германия, пише Investor.bg. 

Централната банка Бундесбанк (Bundesbank) и Федералната служба за финансов надзор (BaFin) са провели проучване сред 1 500 малки и средни банки, които съставляват 88% от всички кредитори и 41% от активите в сектора.

Резултатите от изследването показват още, че малките и средните банки очакват печалбата им преди данъци да се понижи средно с 9% през следващите 5 години. Това означава 16% спад на общата възвръщаемост на капитала. Макар че е рязко, понижението е по-малко от 25-процентовия спад, очакван при предишното проучване преди две години. 

Регулаторите приветстват факта, че банките намират алтернативни източници на печалба в опита си да се справят с ниските лихви. Тези източници включват въвеждане на такси и комисиони.

Печалбите на малките и средните банки може да се влошат още, ако лихвите останат ниски в обозримото бъдеще. Според регулаторите ако лихвите останат на сегашното ниво до 2021, това ще свие възвръщаемостта на капитала с 40%.

*На графиката по-горе са изобразени дългосрочните заеми, предоставяни на банките (червените барчета); Kраткосорочни заеми (обикновено с 1 седмица падеж), които ЕЦБ отпуска на банките в еврозоната (зелените барчета); Програма за изкупуване на активи към 31 юли 2017 (сините барчета); Общ обем на активи в баланса на ЕЦБ (бялата линия); Депозитна лихва (жълтата линия). 

Последни новини
Още от Графика на деня