Икономическото чудо на прибалтийските страни

Ивелина Петрова, В развитие, 18.08.2017

Реален БВП на глава от населението по паритет на покупателна способност в Естония (бялата линия), Латвия (жълтата линия) и Литва (зелената линия). Източник: Bloomberg Terminal Реален БВП на глава от населението по паритет на покупателна способност в Естония (бялата линия), Латвия (жълтата линия) и Литва (зелената линия). Източник: Bloomberg Terminal

В дългосрочен план пазарните реформи и ограничаването ролята на държавата в икономически процеси се отплащат чрез постигането на по-голям икономически просперитет и подобряване стандарта на живот на населението. Икономическото представяне на прибалтийските републики е пример, който ясно може да оправдае подобно твърдение.

Изследване, публикувано в бюлетина на ЕЦБ показва, че Прибалтийските държави са сред малкото страни в Европа (заедно със Словакия), при които реалният БВП на глава от населението по паритет на покупателна способност показва голяма степен на сближаване към средните стойности за ЕС през последните 20 години.

Страните от Западна Европа са забогатели отчасти заради малкия дял на публичния сектор през XIX и началото на XX век. Реално нивото на преразпределение през държавата е било сравнително малко до 1960-те. 

Ако искат да постигнат по-голяма конвергенция обаче, прибалтийските страни ще трябва да предприемат допълнителни реформи, в частност намаляване на правителствените харчове до нива, които можем да видим в Хонконг и Сингапур, пише Foundation for Economic Education. 

 

 

Последни новини
Още от Графика на деня