Индустриалното производство се свива в ЕС и еврозоната

Единствено енергийният сектор е отчел ръст в еврозоната и ЕС

Източник: Bloomberg Terminal Източник: Bloomberg Terminal

Индустриалното производство се свива в еврозоната и в ЕС през юни, показват сезонно коригираните данни на Евростат.

В еврозоната данните сочат за понижение от 0,6% на месечна база през юни. За сравнение, коригираните данни за предишния месец показаха повишение от 1,2% на месечна база,

В Европейския съюз (ЕС) като цяло също се отчита понижение от 0,5% през юни спрямо увеличение отново от 1,2% през предишния месец, предаде Investor.bg

На годишна база през юни и в двата региона се наблюдава сериозно повишение на индустриалното производство, макар и със забавяне спрямо предишния месец. В еврозоната се отчита растеж от 2,6%, а в ЕС – от 2,9%, докато ръстът и в двата региона през май бе от 4,0%.

Според данните на Евростат единствено енергийният сектор е отчел ръст и в еврозоната, и в ЕС през юни, съответно от 1,8% и от 1,4%, спрямо предишния месец. Понижението и в еврозоната, и в целия съюз на месечна база се дължи на капиталовите стоки, съответно от 1,9% и 1,5%, на трайните потребителски стоки (1,2% и 0,8%), нетрайните потребителски стоки (0,4% и 0,3%) и междинните стоки (0,3% и 0,4%).

Най-високо е месечното понижение на индустриалното производство в Ирландия (-7,5%), Чехия (-3,8%) и Малта (-3,2%), а най-сериозен ръст е отчетено в Люксембург (3,4%), Естония, Хърватска и Холандия (по 1,2%). В България се отбелязва спад от 1,4%.

Увеличението на годишна база в еврозоната се дължи основно на ръстовете в енергийния сектор (5,1%) и трайните потребителски стоки (4,0%). Малко по-различни са тенденциите в ЕС, като там повишението идва по-скоро на трайните потребителски стоки (4,2%) и междинните стоки (3,9%).

На годишна база най-добре се представя индустриалното производство в Естония (14,5%), Румъния (11,5%) и Швеция (8,9%). Понижения са регистрирани в Ирландия (-8,1%) и Малта (-1,3%). В България ръстът е от 3,5% спрямо юни 2016.

Последни новини
Още от Графика на деня