Инвестициите в облигации на САЩ стават все по-рискови

Цената на облигациите се влияе все по-сериозно от промяна в лихвените нива

Източник: Bloomberg Terminal Източник: Bloomberg Terminal

По-високите лихвени проценти предполагат по-висок риск за инвеститорите в облигации на САЩ, които демонстрират „ненаситен апетит към риск“. Това коментира главният изпълнителен и инвестиционен директор на Richard Bernstein Advisors LLC Ричард Бърнстейн.

Анализаторът цитира индекса Barclays U.S. Aggregate Bond Index, известен още като модифицирана дюрация – измерител, показващ относителната промяна в цената на облигация при промяна в лихвените проценти, в доклад, публикуван в понеделник.

Средното ниво на измерителя за 2017 е 6 години – стойност, която не е превишавана в рамките на един ден от 1989 насам. 

Ако една облигация има модифицирана дюрация 6 при покачване на лихвените нива с 1% и непроменени други фактори, цената й ще падне с 6%.

*С бялата линия на графиката е изобразено изменението на Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index, а с жълтата линия - Bloomberg Barclays US Agg Avg OAS.

Последни новини
Още от Графика на деня