Българският брутен външен дълг с €200млн. намаление за месец

Сегашното ниво на задлъжнялост е близо 71% от прогнозния брутния вътрешен продукт (БВП) на страната

Източник: Bloomberg Terminal Източник: Bloomberg Terminal

Брутният външен дълг на България (частен и държавен) е достигнал €34,4 млрд. в края на януари 2017. Сегашното ниво на задлъжнялост е близо 71% от прогнозния брутния вътрешен продукт (БВП) на страната.

Спрямо месец по-рано дългът се е понижил с 0,6%, или €195 млн. Това показват данни на Българската народна банка (БНБ), цитирани от Investor.bg.

В същото време на годишна база спрямо януари 2016 г. дългът нараства с €856,9 млн., или с 2,6%.

В края на първия месец от годината дългосрочните задължения са €26,6 млрд, като намаляват с 22,3 млн. евро (0,1%) спрямо декември 2016. За година дългосрочният дълг нараства с €899,8 млн. (3,5%) и достига €25,7 млрд., или 54,3% от БВП). 

Краткосрочните задължения възлизат на €7,8 млрд. и намаляват със €172,7 млн., или 2,2% спрямо края на 2016.

Последни новини
Още от Графика на деня