ПИБ се отчете пред миноритарните акционери

Привличането на стратегически партньори ще бъде на дневен ред следващата среща

Източник: Bloomberg Terminal Източник: Bloomberg Terminal

Ръководството на Първа инвестиционна банка (ПИБ) представи пред миноритарните акционери финансовите резултати на банката за 2016, съобщава финансовата институция, цитирана от Investor.bg.

Днес се проведе първата за годината среща, на която присъстваха главният изпълнителен директор Васил Христов, главният директор риск Димитър Костов и главният финансов директор Живко Тодоров.

Банката отчете пред инвеститорите реализираната печалба преди данъчно облагане и обезценки, която достига 255 млн. лв. В основата на ръста на печалбата стоят по-ефективното управление на активите и пасивите на банката, подчертават ръководителите.

През 2016 банката е заделила провизии в размер на 155 млн. лв.

Реализираната одитирана печалба след данъци и обезценки е в размер на 90,2 млн. лв. Банката отчете и ръст на активите от 2% до 8,9 млрд. лв., което ѝ отрежда трето място в българската банкова система след УниКредит Булбанк и Банка ДСК.

Капиталовата адекватност на банката към 31 декември 2016 е 15,41%, съотношението на приходи и разходи е в размер на 42,04% и възвръщаемостта на капитала е 11,17%.

На срещата е имало въпроси относно привличането на стратегически партньор за ПИБ. Ръководството на банката ще дискутира темата на следващата среща.

Последни новини
Още от Графика на деня