Стара планина предлага промяна на дивидента при някои дружества

Повишението е за самия холдинг, М+С и Българска роза, а спадът - за ХЕС и Елхим- Искра

Източник: Bloomberg Terminal Източник: Bloomberg Terminal

Ръководството на Стара планина холд АД предлага брутен дивидент от 4 531 164 лв. за акционерите си за 2016, съобщи компанията чрез БФБ-София АД, цитирана от Investor.bg.

Предложението за М+С Хидравлик АД е за 10 151 232 лв., за Хидравлични елементи и системи АД - за 3 274 876 лв., за Елхим-Искра АД - 502 168 лв., а за Българска роза АД - 401 324 лв.

Това на практика означава повишение на дивидента за самото Стара планина холд АД, за М+С Хидравлик АД и за Българска роза АД. Спад на дивидента се предлага за ХЕС и Елхим-Искра.

Последни новини
Още от Графика на деня