Софарма с ново търгово предложение за акциите на Унифарм

Цената остава непроменена - 4,35 лв. на акция

Източник: Bloomberg Terminal Източник: Bloomberg Terminal

Софарма АД е отправила ново търгово предложение за закупуване акциите на останалите акционери на Унифарм АД на цена от 4,35 лв. на акция, съобщи дружеството чрез БФБ – София, цитирано от Investor.bg.

Софарма АД, в качеството си на търгов предложител, заявява, че не притежава 1 342 234 броя акции, представляващи 22,37% от общия брой обикновени акции. Фармацевтичната компания отправя настоящото предложение към останалите притежатели на обикновени акции на “Унифарм” АД с цел тяхното придобиване.

Комисията за Финансов Надзор (КФН) не е взела отношение по представения проект на търгово предложение.

Последни новини
Още от Графика на деня