Графика на деня: Дефицит на промишлени метали през 2016

Световното търсене превишава предлагането за всички шест промишлени метали от януари до юни 2016

Незапълненото световно търсене в хиляди тонове на шестте промишлени метала Източник: Bloomberg Terminal Незапълненото световно търсене в хиляди тонове на шестте промишлени метала Източник: Bloomberg Terminal

Всички шест промишлени метали (медта, алуминият, никелът, цинкът, оловото и калаят) записват дефицити през първото полугодие на 2016. Това сочат данни от Световното бюро по статистиките за металите. 

Индексът на лондонската метална борса LMEX проследява тяхното представяне в един единствен измерител. Той нараства с 9,5% до този момент през 2016, възстановявайки се от три поредни години на загуби. 

Цинкът води в ралито с повишение от повече от 40%. Същевременно медта и оловото изостават. 

Последни новини
Още от Графика на деня