Графика на деня: Всичко е нагоре през 2016, противно на логиката

Акциите, суровините, но и облигациите бележат ръстове през тази година, повдигайки съмнения дали това е повторение на 2008

Доходността по различните класове активи от началото на годината Източник: Blomberg Terminal Доходността по различните класове активи от началото на годината Източник: Blomberg Terminal

Инвеститорите правят пари от всеки клас активи през тази година. От гледна точка на общата доходност, която включва реинвестирани дивиденти и лихвени плащания, акциите, суровнините и облигациите се оскъпяват.

Това противоречи на икономическата логика. Добрите условия за облигациите – нисък растеж, стагниращи или намаляващи цени на дребно, са лоши за акциите и обратно.

Въпросът: Балон ли е всичко това? Колумнистът Марк Джилбърт от Bloomberg View смята така.

За първи път той е забелязал това през април 2006. Тогава той въвежда фразата „хеви метъл пазари“, за да опише парадокса всичко да расте едновременно. Това е препратка към шегата, че за да правиш добра хеви метъл музика трябва да правиш всичко по-шумно от всичко друго.

По това време 25 от 26-те най-големи пазари за ДЦК растяха. Японският е единственото изключение. Доходността на швейцарските ДЦК е била 0,54%, съкровищните бонове – 1,85% и 2% за ценните книжа деноминирани в евро.

Акциите също се представяха чудесно: S&P 500 се повиши с над 10% от април 2005 до април 2016. Stoxx 600  добави повече от 27% и само четири от 77-те главни индекса не успяват да запишат повишения.  Суровините също са били нагоре с 4%, според индекса на Goldman Sachs.

Но това чувство е било лъжовно. Добрите времена продължиха до втората половина на 2007, когато приключиха с трясък. 

Последни новини
Още от Графика на деня