Графика на деня: Неустойчивият британски текущ баланс

Все повече се разширява дефицита по текущата сметка на Великобритани, докато търговския дефицит остава на постоянно ниво като процент от БВП

Източник: Bloomberg Terminal Източник: Bloomberg Terminal

Днешната графика на деня е и графика и на седмицата, и на годината, според Том Кийн от Bloomberg Surveillance. Тя показва движенията на баланса по текущата сметка на Великобритания (в бяло), търговския ѝ баланс (в жълто) и изгладените им посоки в червено и синьо, респективно.

Прави впечатление, че докато текущият дефицит задълбава от 2012 насам, то търговския баланс стои на едно постоянно отрицателно ниво от -2% от БВП. Това е защото текущият дефицит включва и баланса всички доходи от инвестиции, придобити или от британци в чужбина или от чужденци във Великобритания.

Конкретно този спад се дължи на големите ПЧИ, привлечени от Обединеното кралство през годините и върнатите възвращаемости от тях в страните на произход. Когато цените на суровините все още бяха високи и Китай все още не беше започнал да се движи в посока забавяне много капитали от суровинните икономики кaто Русия и арабските страни се вляха във Великобритания.

При сегашните ниски цени на горивата жителите на тези страни ще имат по-малко пари за инвестиране по света, което в комбинация с несигурността от Brexit се очаква да доведе до тяхното пресъхване. 

Последни новини
Още от Графика на деня