1. Седалище и адрес на управление:

"Инвестор ТВ" ЕООД
бул. "Брюксел" 1
1540 София
Тел: +359 2 812 9 813. Факс: +359 2 812 9 853 
bloombergtv.bg

адреси на електронната поща: office@bloombergtv.bgnews@bloombergtv.bg

 

2. Kонтакти на Съвета за електронни медии:

Съвет за електронни медии:

СЕМ
бул."Шипченски проход" 69 1574 София
Тел: +359 2 9708810 Факс: +359 2 9733769
office@cem.bg

www.cem.bg
_________________________________________________________________________________________________________

чл. 7 от ЗРТ (1) Доставчиците на аудио-визуални медийни услуги осигуряват лесен, директен и постоянен достъп на потребителите на услугата най-малко до следните актуални данни:

1. името на доставчика на медийната услуга, седалище и адрес на управление, адрес на електронната му поща и страницата му в интернет, телефон за контакти;

2. данни за Съвета за електронни медии, седалище и адрес на управление, адрес на електронната му поща и страницата му в интернет, телефон за контакти.

(2) Доставчиците на аудио-визуални и радиоуслуги осигуряват данните по ал. 1 на страницата си в интернет.