МФ отхвърли всички поръчки от аукциона на БНБ за продажба на облигации за 200 млн. лв.

В аукциона са участвали 9 първични дилъри на ДЦК

Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News

Министерството на финансите отхвърли всички постъпили поръчки на проведения от Българската народна банка аукцион за продажба на част от емисия № BG 20 300 20 114/15.01.2020 г. (пет годишни лихвоносни съкровищни облигации) с падеж 15.01.2025 г., става ясно от информация, публикувана на сайта на БНБ. 

Министерството на финансите предложи за продажба съкровищни облигации в размер на 200 000 000 лв. и лихвен процент 0.01% годишно.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 263 300 000 лв. Не бяха подадени несъстезателни поръчки от първичните дилъри. Постигнатият коефициент на покритие е 1.32.

Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 97.45 лв. на 100 лв. номинал, на която съответства среднопретеглена годишна доходност в размер на 0.56%.

"Съгласно взетото от Министерството на финансите решение, всички постъпили поръчки бяха отхвърлени", се посочва на сайта на БНБ.

От информацията става ясно още, че в аукциона  са участвали 9 първични дилъри на ДЦК.

Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията на аукционен принцип.

Последни новини
Още от България