България получава държавна помощ от ЕК от 150 млн. евро за малкия и средния бизнес

Целта е да се помогне на малките и средните фирми да продължат дейностите си, да започнат да инвестират и да запазят работните места

Снимка: Angel Navarrete/Bloomberg Снимка: Angel Navarrete/Bloomberg

Европейската комисия одобри за България схема в размер на 150 милиона евро (приблизително 294 милиона лева) в подкрепа на малките и средни предприятия (МСП) в контекста на избухналата пандемия от коронавирус. Схемата бе одобрена съгласно Временната рамка за държавната помощ, приета от Комисията на 19 март 2020 г. и изменена на 3 април 2020 г., съобщават от институцията.

България уведоми Комисията, като се позовава на Временната рамка, за схема за държавна помощ с прогнозен бюджет в размер на 150 милиона евро (приблизително 294 милиона лева) за подкрепа на предприятия, засегнати от избухналата пандемия от коронавирус.
Съгласно схемата публичното подпомагане ще бъде под формата на капиталови и квазикапиталови инвестиции.

Още по темата

Схемата, която ще бъде отворена за МСП, осъществяващи дейност във всички сектори с някои изключения, определени от България, има за цел да подобри достъпа до ликвидност на тези предприятия, които са най-силно засегнати от икономическото въздействие на избухналата пандемия от коронавирус, като по този начин им се помогне да продължат дейностите си, да започнат да инвестират и да запазят работните места.

Комисията установи, че българската схема отговаря на условията, посочени във Временната рамка.

Ето и самите условия:

- подкрепата няма да надвишава 800 000 евро на дружество, както е предвидено във Временната рамка;

- собствен капитал и квазикапиталови средства ще бъдат предоставени само на платежоспособни дружества;

- помощта може да бъде предоставена до 31 декември 2020 г.

Заключението на ЕК е, че мярката е необходима, целезъобразна и пропорционална за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на държава членка, като я одобри съгласно правилата на ЕС за държавни помощи. 

Междувременно в началото на седмицата финансовият министър Владислав Горанов обави, че 4,5 млрд. лв. ресурс в полза на малкия и средния бизнес, самонаетите и за хората, които са в неплатен отпуск, ще се ангажират под формата на финансови инструменти с публичен ресурс за периода на кризата, породена от коронавируса. 

Първият представен инструмент е през ББР и е за отпускане на безлихвени кредити за защита на хората, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията, тя е за физически лица, наети на трудов договор в неплатен отпуск и за самоосигуряващите се, като бюджетът е 200 млн. лв. за кредити до 4 500 лв., досега 12 търговски банки са заявили интерес за участват. 

Вторият инструмент също се управлява от ББР и е за осигуряване на необезпечени кредити до 300 000 лв., предоставяни от търговските банки, обемът на програмата е 2 млрд. лв., достъпен е до всички сектори на бизнеса.

Третият инструмент е на Фонда на фондовете за отпускане на кредити с максимален размер до 3,6 млн. лв., с разрешение за рефинансиране на задължения, възникнали преди повече от 60 дни, мярката се администрира отново през търговските банки и е за подпомагане на малки и средни предприятия.

През Фонда на фондове има инструмент за микрокредити до 50 000 лв. за предприемачи и самонаети лица с кратка бизнес история.

Има и инструмент за капиталови инвестиции, отново чрез Фонда на фондовете, като инвестицията е средно около 800 000 лв., а подкрепата е предназначена за компании с потенциал да подпомогнат възстановяване на икономиката след кризата, особено в сферата на иновациите и дигитализацията. 

 

Последни новини
Още от България