Над 20 хил. граждани и фирми са заявили желание за отсрочки по кредитите

Механизмът за отлагане на плащания към банките не предвижда промяна в договорената лихва, алармират от АББ

Снимка: Jasper Juinen/Bloomberg Снимка: Jasper Juinen/Bloomberg

Над 20 000 граждани и фирми са заявили желание  да се възползват от облекчението за погасяване на кредитните им задължения в рамките на трите дни, след като започна да се прилага Реда за отсрочване на кредити от банките и техните дъщерни дружества, сочи неофициална информация на Асоциацията на банките в България (АББ). 

От АББ подчертават, че одобреният на 10 април 2020 г. от БНБ и вече прилаган от банките в България механизъм, по който се отлагат вноските към банки и дъщерните им дружества – финансови институции, във връзка с извънредното положение заради коронавирусната пандемия, по никакъв начин не предвижда и не допуска промени в условията на договорите с клиентите, които да водят до изменение на договорената лихва.

"Такова изменение в договорните условия не е разрешено и съгласно Насоките на Европейския банков орган (EBA/GL/2020/02) относно отсрочванията на кредити, които ще са допустими за благоприятно за банките регулаторно третиране при отчетността им", посочват от АББ.

Още по темата

От асоциацията припомнят, че единственото, което се урежда в Реда за отсрочване, е възможността, по искане на клиента, срокът на договора му да бъде удължен със съответното време за разсрочване на лихвата и главницата, или само на главницата по кредита, в зависимост от това, какво клиентът е избрал.

"Считаме за некоректно и заблуждаващо разпространяването на твърдения по този въпрос, които не отговарят на истината и създават неоправдана тревога у кредитополучателите, които имат или ще имат необходимост да се възползват от възможността да отсрочат задълженията си при условията, описани в Реда за отсрочване", посочват още от АББ.

 

Последни новини
Още от България