ББР обяви изискванията към физическите лица за кандидатстване за безлихвен кредит

Срокът за кандидатстване е до 31.12.2020 г.

Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News

Българска банка за развитие обяви изискванията за кандидатите за безлихвен кредит, подпомагащ хората, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19.

Програмата е една от кризисните мерки на българското правителство в защита на самоосигуряващите се и наетите по трудово правоотношение лица в условия на извънредно положение. 

Ето и какви са изискванията за кандидатстване по нея:

Лицата на трудов договор трябва да са преустановили полагането на възмезден труд за работодателя си и да са в неплатен отпуск като следствие от пандемията; да са страна по трудово правоотношение в последните 6 месеца преди излизането в неплатен отпуск; да не получават възнаграждение по други трудови правоотношения; да имат отработени поне пет работни дни в месец март, ако това е месецът, в който са пуснати в неплатен отпуск.

Самоосигуряващите се лица трябва да са прекъснали дейността, която извършват като самоосигуряващи се лица и/или търпят поне 20% спад в доходите си за първото тримесечие на 2020 г., сравнено с доходите през първото тримесечие на 2019 г., като резултат от пандемията; да не получават възнаграждение по други правоотношения.

Кандидатите трябва да са с платени осигурителни вноски и да могат да възобновят упражняването на своята дейност (ще се върнат на същата работа) след прекратяване на неплатения отпуск.

Максимално заеманата сума е 4 500 лева, теглена наведнъж или на три транша от по 1500 лева. При първоначално разрешен по-малък размер на кредита той може да се анексира впоследствие с цел достигане на сумата от 4 500 лева.

Кредитите са безлихвени (редовният лихвен процент по тях е 0%), като кредитополучателите не дължат такси, комисиони и неустойки. Кандидатите не осигуряват обезпечения като условие за отпускането на  заема.

Още по темата

Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период.

Кредитите се издължават след изтичането на гратисния период на вноски, чийто размер и брой се определят между търговската банка и кредитополучателя. Търговските банки имат право да променят уговорения с клиентите си погасителен план, но в рамките на максимално определените срокове по програмата. Всеки гражданин има право на предсрочно погасяване на дълга си, без да дължи такса/комисиони за това.

За кредит по програмата може да се кандидатства до 31.12.2020 г.

ББР ще оповести търговските банки, които са партньори по програмата, след 15 април 2020 г. 

Последни новини
Още от България