ББР: Програмата за подкрепа на бизнеса и лицата в неплатен отпуск ще стартира до 2 седмици

Институцията вече обработва първите постъпили искания и по собствената програма за засегнати от коронавирусната криза микрокомпании

Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News

До две седмици ще заработи правителствената програма за подкрепа на бизнеса и физическите лица в неплатен отпуск. Това ще стане след увеличаването на капитала на Българска банка за развитие, което се очаква до дни. Финансовата институция вече обработва първите постъпили искания и по собствената програма за микрокомпании, пострадали от COVID-19, обяви главният изпълнителен директор на ББР Стоян Мавродиев по време на брифинг днес.

Финансовият ресурс ще обхване най-засегнатите сектори от пандемията, включително и еднолични търговци, занаятчии, земеделски производители и самоосигуряващи се лица, чиито бизнес е затруднен заради извънредно положение. Това е първата собствена програма сред насърчителните банки в Европейския съюз за подкрепа на пострадалите компании от пандемията от COVID-19, която е допълваща усилията на българското правителство.

 „Ролята на ББР в тази кризисна ситуация е от изключително значение. Банката мобилизира целия си привлечен ресурс да предостави адекватни решения на предприемачите и мерките, които обявихме тази сутрин са първата стъпка към това. Това е първият, но не и последният подобен инструмент“, заяви Стоян Мавродиев.

Очакванията на банката са, че над 130 хиляди души ще могат да се възползват от безлихвения заем в размер до 1 500 лева. Средствата ще са за всички физически лица, които са пуснати в неплатен отпуск заради пандемичната обстановка. Кредитите отново ще бъдат отпускани от търговските банки, като срокът им ще е до 24 месеца с 6-12 месеца гратисен период.

ББР стартира нови програми в подкрепа на бизнеса, засегнат от пандемиятa от COVID-19

Първата програма е с гаранция от Европейския инвестиционен фонд и ще се управлява от дъщерното дружество на ББР – Микрофинансираща институция ДЖОБС, чиято цел е да насърчи засегнатите микропредприятия и компании да продължат дейността си и да запазят работни места.

МФИ ДЖОБС ще отпуска кредити за оборотни средства и кредитни линии. И по двата вида заеми максималният размер е до 48 800 лв. с до 2 години гратисен период. Срокът за погасяване на оборотните кредити е до 36 месеца, а на кредитните линии – до 60 месеца. Подаването на искания за кредит може да става и изцяло по електронен път на официалната интернет-страница на институцията.

ББР вече реализира и първи стъпки по друга програмаза увеличаване на ликвидността във финансовата система на стойност 75 млн. лв. Инициативата се финансира със собствен ресурс на банката и предвижда целево кредитиране на едно от най-големите специализирани дружества за управление на лоши кредити. Финансирането ще позволи две от търговските банки на пазара да се разделят с част от проблемния си портфейл и да насочат ресурс за нови заеми на микро, малките и средни предприятия.

Подкрепата за търговските банки в страната е част от мисията на ББР. По този начин ще се увеличи възможността банките да поемат повече риск в периода на пандемията, съответно да отпускат по-голям брой нови фирмени и потребителски кредити. Допълнителен позитивен ефект ще има условието за  облекчаване на условията към кредитополучателите, част от изкупените портфейли – 7519 фирми и физически лица, което ще им позволи да предоговорят дълговете си и да ги погасят в бъдеще.

Последни новини
Още от България