Инвестбанк предприема мерки за заздравяване на капитала

Банката ще увеличи капитала си в размер до 21 944 445 лв.

Снимка: Инвестбанк АД Снимка: Инвестбанк АД

"Инвестбанк" ще увеличи капитала си в размер до 21 944 445 лв. посредством издаване на нови поименни акции с право на глас и емисионна стойност от 1 лв., стана ясно след Общо събрание на акционерите на банката, проведено на 10 февруари. 

Освен това банката планира да осъществи процедура по замяна на инструменти от допълнителния собствен капитал от първи ред с такива от по-висок клас, чиято цел е да се оптимизира структурата на капитала.

В края на 2019 г. стартира процедура по замяна на две емисии облигации – дългово-капиталови хибридни инструменти, чиято обща стойност е беше в размер на 39 210 хил. лв. /20 млн. евро/ с акционерен капитал, припомнят от институцията.

Това решение следва аналогично такова от проведените на 13.01.2020 г. две Общи събрания на облигационерите по отделните емисии облигации.

Очаква се процедурата да приключи през 2020 г. след одобрение от Българската народна банка.

Акционерите одобриха и представените от ръководството на банката Годишен доклад зa дейността нa бaнĸaтa зa 2019 г., Годишен Финансов отчет за 2019 г., заверен от одиторските предприятия, както и Предложението за разпределение на печалбата за 2019 г. в размер на 2 089 хил. лв., се посочва още в съобщението на институцията.

„Инвестбанк“ АД 2019 г. е отчела печалба преди провизии на стойност 34.949 млн. лв. през 2019 г. 

Още по темата

През миналата година шест български банки бяха обект на цялостната оценка на Европейската централна банка (ЕЦБ) вследствие на искането на България за установяване на тясно сътрудничество между ЕЦБ и Българска народна банка. Тогава беше установено, че „УниКредит Булбанк“ АД, „Банка ДСК“ ЕАД, „Обединена българска банка“ АД и „Централна кооперативна банка“ АД нямат капиталов недостиг, тъй като резултатите им не попадат под съответните прагове, използвани в прегледа на качеството на активите и стрес теста.

От друга страна, резултатите на „Първа инвестиционна банка“ АД попаднаха под прага за съотношението на БСК1 от 8%, използван както в преглед на качеството на активите, така и в базовия сценарий на стрес теста, а също и под прага от 5.5% в утежнения сценарий на стрес теста.

Същевременно резултатите на „Инвестбанк“ АД също се оказаха под прага за съотношението на БСК1 от 8%, използван в базовия сценарий на стрес теста, както и под прага от 5.5% в утежнения сценарий на стрес теста.

При прилагането на негативния сценарий на стрес теста, включващ неблагоприятни икономически дисбаланси и продължителен спад в икономиката на страната, се оказа, че ПИБ би имала нужда да изгради допълнителен капиталов буфер от 262,9 млн. евро. При същия сценарий „Инвестбанк“ би имала нужда от 51,8 млн. евро, стана ясно през 2019 г.

По отношение на „Инвестбанк“ резултатите от цялостния преглед тогава показаха, че банката е значително по-устойчива на неблагоприятни пазарни условия и финансови шокове, в сравнение с извършения през 2016 г. преглед на качеството на активите.

 

 

 

Последни новини
Още от България