Заемите за домакинствата са били с по-ниска лихва през септември

Фирмени кредити до един милион евро, договорени в левове, поскъпнаха на годишна и месечна база

Снимка: Jasper Juinen/Bloomberg Снимка: Jasper Juinen/Bloomberg

Лихвите по кредитите продължават плавно да се понижават през септември на годишна база, но докато при домакинствата намалението е при всички заеми, през миналия месец бизнесът е вземал новите кредити до 1 млн. евро, договорени в евро, с по-високи лихви, показват данните на Българската народна банка  (БНБ), цитирани от Investor.bg.

През септември банките са сключвали новите договори за заеми до 1 млн. евро, договорени в левове, се повишава с 0,21 пр.п. до 4,23% средна лихва, а по тези, договорени в евро, на годишна база тя е с 0,37 пр.п. по-ниска и пада до 2,66%.

Средният лихвен процент по кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, за една година се понижава с 0,01 пр.п. до 3,64%, а по тези, договорени в евро – с 1,02 пр.п. до 2,01%. През септември спрямо август средната лихва по заемите до 1 млн. евро, договорени в левове, нараства с 0,09 пр.п., а по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, спада с 0,24 пр.п.

При кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, средният лихвен процент за един месец се увеличава с 1,02 пр.п., а по тези, договорени в евро, намалява с 0,79 пр.п.

Годишният процент на разходите (ГПР), който включва всички разходи по управление на заема, при кредитите за потребление в левове на годишна база намалява с 0,39 пр.п. до 10,06%, а по тези в евро – с 0,39 пр.п. до 4,97%.

През септември годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове се понижава спрямо същия месец на миналата година с 0,32 пр.п. до 3,39%, а по жилищните кредити в евро – с 0,92 пр.п. до 3,81%.

На месечна база ГПР на заемите за потребление в левове спада с 0,06 пр.п., а по тези в евро нараства с 0,70 пр.п. При жилищните кредити в левове той намалява с 0,12 пр.п., а по тези в евро – с 0,40 пр.п.

Още по темата вижте в Investor.bg.

Последни новини
Още от България