Икономиката на България нараства с 3,5% през второто тримесечие

Ръстът на БВП спрямо предходните три месеца е 0,8%

Снимка: Jasper Juinen/Bloomberg Снимка: Jasper Juinen/Bloomberg

Брутният вътрешен продукт (БВП) на България нараства с 3,5% на годишна база през второто тримесечие и с 0,8% спрямо предходното, сочат сезонно изгладени данни на Националния статистически институт (НСИ).

БВП на страната през второто тримесечие възлиза на 29 107 млн. лв. Преизчислен в евро, БВП е съответно 14 882 млн., като на човек от населението се падат 2 128 евро.

Последните данни за ръста на българската икономика надвишават прогнозните експресни оценки на НСИ, които очакваха увеличение на БВП от 3,3%.

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт възлиза на 29 107 млн. лв. На човек от населението се падат 4 162 лв. от стойностния обем на показателя.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през второто тримесечие на 2019 г. възлиза на 25 058 млн. лв.

Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката увеличава равнището си спрямо същото тримесечие на предходната година с 0,1 процентни пункта.

Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 1,5% до 28.2%.

Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, се увеличава до ниво от 68,1% при 66,7% през съответния период на предходната година.

 

 

Последни новини
Още от България