Юни носи леко влошаване на бизнес климата

Най-песимистично са настроени мениджърите на компании от сектора на услугите

Снимка: Pixabay Снимка: Pixabay

Общият показател на бизнес климата в България се влошава през юни заради по-песимистичните настроения на мениджърите на компаниите от промишления сектор, строителството и сектора на услугите, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Показателят отчита понижение от 1,3 пункта. 

Спадът в сектора на услугите е най-силен – с 2,1 пункта, което се дължи на по-неблагоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Относно търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като леко подобрена, като и очакванията им за следващите три месеца остават благоприятни, макар и по-резервирани спрямо предходния месец.

Бизнес климатът в строителния сектор се понижава с 1,8 пункта в резултат на леко влошените оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им за строителната активност през следващите три месеца също са по-резервирани. 

Показателят за промишлеността спада с 1,1 пункта заради изместване на очакванията на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца от „по-добро“ към запазване на „същото“. Същевременно анкетата регистрира известно подобрение на осигуреността на производството с поръчки, което обаче не е съпроводено с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

Същевременно бизнес климатът в търговията на дребно се запазва. Търговците са с оптимистични прогнози за бранша в следващите три месеца.

Последни новини
Още от България