„Пощенска банка“ продаде портфолио от лоши кредити на EOS

EОS Матрикс поема управлението на общ дълг за над 350 млн. евро

Централният офис на банката в София. Снимка: "Пощенска банка" Централният офис на банката в София. Снимка: "Пощенска банка"

"Пощенска банка“, част от Eurobank Group, и ЕОS Матрикс България, подразделение на една от водещите международни компании за управление на дългове EOS Group, сключиха споразумение за продажба на портфейл от фирмени кредити. След финализирането на сделката EОS Матрикс поема управлението на общ дълг за над 350 млн. евро, предава Bloomberg, като се позовава на съобщение на банката.

Сделката е приключена в резултат на преговори между Eurobank Group и няколко международни компании, специализирани в управление на дългове, сред които е избрана EOS Матрикс.

Въпреки юридическата смяна на името клиентите на „Пощенска банка“ ще продължат да изплащат заемите си при същите условия и да получават същите услуги по тях. Те ще бъдат обслужвани от новия кредитор по същия начин, както до момента – едно от най-важните условия, които банката е търсила от купувача на портфейла от фирмени кредити.

Припомняме, че в началото на ноември 2018 г. стана ясно, че Eurobank Ergasias S.A.(„Юробанк”) е приключила споразумението за придобиването на “Банка Пиреос България” от дъщерното ѝ дружество Пощенска банка. Стойността на сделката бе 75 млн. евро. Заради сделката в началото на годината Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува производство по Закона за защита на конкуренцията за контрол върху концентрациите. След финализирането на сделката "Пощенска банка" ще заеме трето място по размер на кредитния портфейл при очакван пазарен дял от 10%. След приключването на сделката "Пощенска банка" ще има активи на обща стойност над 5 млрд. евро, капитал от над 600 млн. евро след реализирането на очакваните синергии, приходи преди провизии и нетна печалба в размер съответно на над 150 и над 70 млн. евро. Отделно от това банката ще запази солидните си коефициенти на капиталова адекватност и ликвидност.

Последни новини
Още от България