Доверие купи мажоритарен дял от молдовска банка

Според местни медии цената е около 77 млн. лева

Снимка: Moldindconbank Снимка: Moldindconbank

„Доверие-инвест“ ЕАД, дъщерно дружество на „Доверие обединен холдинг“ АД, е спечелило публичния търг за 63,8865% от капитала на молдовската Moldindconbank S.A., която е втората по големина банка в Молдова, съобщи холдингът.

Търгът е проведен в понеделник на регулиран пазар на Молдовската фондова борса. Продавач на дела е Правителството на Молдова чрез Агенцията за държавна собственост, като то реши да продаде 3 173 751 акции. „В следващите дни ще бъде приключен сетълментът на сделката, с което окончателно придобиването на акциите ще бъде окончателно завършено", поясняват от българското дружество, цитирани от Investor.bg.

Според молдовския сайт diez.md покупката е при цена от 764 048 815,74 молдовски леи, или 76,9 млн. лв. Това е с 0,5% над началната цена от 760 113 364,5 молдовски лей.

Според молдовския сайт сделката ще приключи на 22 март 2019 г.

Припомняме, че "Доверие обединен холдинг" АД отчете консолидирана печалба от 3,7 млн. лв. за 2018 г., след консолидирана загуба от 1,46 млн. лв. за 2017 г. Печалбата идва от няколко еднократни ефекта, сред които „приходи от промяна в справедливата стойност на апортна вноска“ за 4,93 млн. лв., „приходи от промяна в справедлива стойност на инвестиционни имоти“ за 1,96 млн. лв., „последваща оценка МСФО 9“ за 1,55 млн.лв. и „отписани задължения“ за 1,68 млн. лв. Общо тези ефекти са за 10,1 млн. лв. Без тях компанията би отчела загуба от няколко милиона лева.

Последни новини
Още от България