Единственият у нас 3D-биопринтер започва работа в Медицинския университет в Пловдив

Технологията е българска, насочена към изработване на тъкани и човешки органи

Истински прогрес в медицината. Учени от Медицинския университет в Пловдив започват работа с единствения у нас 3D-биопринтер. Медицинската технология е българско изобретение и с помощта на биомастила, живи клетки и биоматериали специалистите ще могат да изработват тъкани и дори човешки органи. На този етап проучванията ще бъдат насочени към лечението на пациенти с онкологични проблеми и регенеративната медицина, съобщи телевизия Европа.

В Катедрата по медицинска биология на Медицинския университет в Пловдив заработи първият 3D-биопринтер у нас. Иновативната технология е българско изобретение и позволява създаването на човешки тъкани и органи извън организма при ин витро условия. Биопринтерът на практика представлява робот, изпълняващ предварително зададени параметри. Работи на принципа на принтерите от ежедневната практика. С тази разлика, че тук се използват специални биомастила, съдържащи живи клетки и биоматериал.

Ето какво каза проф. д-р Виктория Сарафян – ръководител на катедра „Медицинска биология“:

”На първо време интересът ни е в онкологията с идеята да се принтират тумори на индивидуални пациенти. Те да се характеризират генетично, морфологично и най-вече в перспектива да се проследи отговора на тези тумори към определени медикаменти и така може да се индивидуализира лечението.Технология дава възможност да се провери индивидуалния тумор на всеки пациент и по какъв начин той реагира на медикаментите.”

Според учените това е една голяма крачка към развитието на персонализираната медицина. Най-добри резултати от работата му се очакват в регенеративната медицина и в експерименталните проучвания.

По думите на проф. д-р Виктория Сарафян – ръководител на катедра „Медицинска биология“,  в зависимост от материалите, от мастилата, които се използват могат да се създадат модели на различни човешки органи. В научната литература вече има информация за медицински резултати, които до този момент не са били постигани.

Йордан Сбирков е асистент в катедра „Медицинска биология“ към МУ Пловдив. Той е преминал през обучение за работа с биопринтера във Франция и е един от най-опитните специалисти за работа с новата техника. „Проектът, с който започваме е свързан с колоректален карцином, т.е. ние в нашите биомастила ще имаме клетки, които са изолирани от тумори от пациенти. “ В момента това е единствения подобен 3D-биопринтер в България. „Идеята на 3D-биопринтирането е лабораторни условия максимално близко да наподобим това, което имаме в организма.“

След принтирането клетките се поставят в среда близка до човешкия организъм, където се самоорганизират и подреждат, по начин по който да подредени в човешкото тяло. Процесът по био принтиране отнема от 2 до 10 часа в зависимост от индивидуалноста на органа.

 

Последни новини
Още от България