Правителството даде публичност на нови данни от обществено значение

До момента над 500 организации са публикували общо 8685 набори от данни в националния портал

Снимка: Pyxabay Снимка: Pyxabay

Утвърден беше списък с 60 видове данни от обществено значение, които ще бъдат публикувани на Портала за отворени данни www.opendata.government.bg до 31 март 2019 г., съобщават от МС. Една голяма част от данните със свободен достъп са нови, в секторите правосъдие, земеделие, храни и гори, здравеопазване, финанси и отчетност, околна среда, национална статистика. Със свободен достъп ще са регистърът на техническите паспорти на строежите, данните за извършени ревизии от НАП и резултатите от тях, планираните централизирани обществени поръчки, които предстои да бъдат започнати от Централния орган за покупки към Министерството на финансите, броят на лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода в страната, броят на задържаните лица при арести и на осъдените на пробация, статистиката на извършените трансплантации на органи в лечебните заведения в България, регистърът на браншовите организации и на националните браншови организации в горския сектор и редица други.

Съгласно Закона за достъп до обществена информация организациите от обществения сектор публикуват за повторна употреба публичната информация, която събират, създават и поддържат, в отворен машинночетим формат, напомня службата. До момента над 500 организации са публикували общо 8685 набори от данни в националния портал, който позволява цялостното извличане на публикуваната информация или на части от нея.

Последни новини
Още от България