Новите акции на "Фаворит Холд" АД са потвърдени от КФН

Има временна забрана на търгово предложение от Schutt-Andersen Holding LTD

Снимка: Олег Попов, Investor Media Снимка: Олег Попов, Investor Media

Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Фаворит Холд“ АД, гр. София, съобщава сайтът Investor.bg.

Това става ясно от решенията на надзора, взети по време на вчерашното му заседание. Емисията е в размер до 785 641 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 5 лева всяка една, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Посочената емисия акции, в процес на емитиране, е вписана в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, уточнява сайтът.

Регулаторът е издал временна забрана на търгово предложение от Schutt-Andersen Holding LTD за закупуване чрез инвестиционен посредник „АБВ Инвестиции” ЕООД на 36 603 броя акции от капитала на „Биоиасис“ АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.

КФН е вписала „Иновейшън Акселерейтър България” АД в регистъра по чл. 30, ал. 1 от ЗКФН като лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове.

Вижте повече на Investor.bg.

Последни новини
Още от България