От 2010 г. насам са отпуснати студентски кредити в размер на 137 млн. лв.

Разпределени са общо 20 449 кредита

Снимка: supermoney.com Снимка: supermoney.com

В рамките на осем години - от 2010 г. до 31 декември 2018 г., по Закона за кредитиране на студентите и докторантите (ЗКСД) са разпределени общо 20 449 кредита, в общ размер на 137 млн. лв., съобщава БТА, предава Investor.bg.

Държавата осигурява финансово подпомагане при кредитирането на студентите и докторантите, като погасява кредитното задължение или част от него в случаите, предвидени в този закон - при раждане/осиновяване на второ или на следващо дете, при настъпване на смърт на кредитополучателя или при настъпване на трайна неработоспособност. В тези случаи държавата погасява задължението на кредитополучателя към банките, а кредитополучателят или неговите наследници не дължат връщане на сумата, платена от държавата на банката. 

За 8-годишния период държавата е поела задълженията на 31 починали кредитополучатели в общ размер на 153 564 лева, както и на 153 кредитополучатели, родили второ или следващо дете в общ размер на 726 568 лева, и е опростила задълженията на 14 кредитополучатели поради настъпване на трайна неработоспособност в размер на 69 981 лева. Общият размер на опростения дълг възлиза на 950 113 лв. 

Още по темата прочетете в Investor.bg.
 

Последни новини
Още от България