Социалните услуги ще са в Национална карта и право на всички граждани

Законът за социалните услуги поставя акцент върху координацията с болниците

Снимка: Pyxabay Снимка: Pyxabay

Единодушно парламентът прие на първо четене Закона за социалните услуги.

Това е третият закон, който беше поискан от майките на деца с увреждания по време на протестите им през миналата година. Депутатите вече приеха Закона за хората с увреждания и Закона за личната помощ, припомня БНР. Социалният министър Бисер Петков заяви, че всички поети ангажименти в социалната сфера се изпълняват.

Разработване на Национална карта на социалните услуги и отпадането на държавата с регламентиране на публично-частното партньорство, финансиране от държавния и общинския бюджет на услуги - това са част от важните промени. Ще се създаде и  Агенция за качеството на социалните услуги, потвърди министърът  по социалната политика Бисер Петков:

"С този законопроект правителството изпълнява поетият ангажимент да разработи и внесе в народното събрание пакет от законопроекти, които са насочени към правата на хората от уязвимите групи на нашето общество. Радвам се, че изказванията в комисиите законопроектът намери подкрепа".

Всички граждани ще имат право на социални услуги, а не само тези от уязвимите групи. Основната промяна е възможна със Закона за социалните услуги, който парламентът обсъжда на първо четене.

Законът задължава общините да организират предоставянето за асистентска подкрепа в домашни условия. Услугата ще е безплатна за хора без доходи, а останалите ще заплащат различно от 10 до 50% от таксата по индивидуална преценка на всеки случай. Изборът каква услуга ще се ползва и с какъв срок е оставен изцяло на потребителя.

Сред предлаганите услуги е подкрепата за формиране на родителски умения. Акцент е координацията с болниците, тъй като решението за изоставяне на дете с увреждане най-често се взема непосредствено след раждане, посочва БНР.

Последни новини
Още от България