Терем, Кинтекс и Авионамс работят на по-високи обороти

Повечето държавни военни заводи изпращат успешно деветмесечие

Обещаващи резултати са показали повечето финансови отчети на държавните компании от военнопромишления комплекс за деветмесечието, информира сайтът Investor.bg.

Ако трендът се запази, вероятно военните заводи ще запишат 2018 г. като изключително успешна.

При „ТЕРЕМ“ ЕАД влошеното финансово състояние спрямо предходни години се подобрява съществено, поне що се отнася до печалбата. Тя скача със 107% на годишна база - от 1,52 млн. лв. преди година до 3,16 млн. лв. сега, става ясно от финансовия отчет на холдинга, публикуван на страницата на Министерство на финансите.

За първите 6 месеца от 2018 г. дружеството отчете печалба от 1,3 млн. лв. Любопитното е, че въпреки над двойния ръст на печалбата приходите от продажби в края на деветмесечието на 2018 г. отчитат различна тенденция - те спадат с цели 112 на сто - до 3,3 млн. лв. при 7 млн. лв. за същия период на 2017 г. 

Причината за добрия плюс в крайна сметка е в силно редуцираните разходи – основно за амортизации на нефинансови активи и разходи за външни услуги. Разходите за материали също са орязани почти изцяло в края на деветмесечието – от 1 млн. лв. за 2017 г. до 100 хил. лв. през септември 2018 г.

Повече четете на Investor.bg.

Последни новини
Още от България