Акционерите на Петрол ще гласуват четирикратно намаляване на капитала

Целта е покриване на загуби на дружеството, а номиналната стойност на акциите му ще бъде понижена до 1 лев

Снимка: Pyxabay Снимка: Pyxabay

Акционерите на „Петрол“ АД ще гласуват намаляване на капитала на дружеството на извънредно общо събрание, съобщава сайтът Investor.bg.

Това става ясно от материалите към поканата за събранието, публикувани на сайта на Българска фондова борса, посочва още сайтът.

На гласуване ще бъде подложено предложението капиталът на „Петрол“ да бъде намален от 109 249 612 лв. на 27 312 403 лв. по реда на чл. 200, т. 1 от Търговския закон (ТЗ) чрез понижаване на номиналната стойност на емитираните акции от 4 лв. на 1 лев, уточнява сайтът.

Намаляването на капитала се извършва с цел покриване на загуби, така че размерът на вписания капитал да бъде свален до размера на чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ. По този начин ще бъде спазено законовото ограничение по чл. 252, ал. 1, т. 5 от ТЗ и „Петрол“ АД ще продължи да функционира като действащо предприятие.

Част от дневния ред на свиканото извънредно общо събрание е избирането на  Румен Александров Константинов за член на Надзорния съвет на „Петрол“ АД. Той ще замести починалия Иван Алипиев Войновски.

Общото събрание е насрочено за 18 февруари 2019 г., като при липса на кворум ще се проведе на 6 март. 
 
Сайтът припомня още, че през март миналата година в Търговския регистър беше вписана друга промяна в броя и номиналната стойност на акциите от капитала на „Петрол“ АД.

Още по темата четете на Investor.bg.

Последни новини
Още от България