ЕК временно прекратява 3 от 6-те показателя от механизма за сътрудничество и проверка за България

Процесът по МСП за страната може да бъде приключен преди края на мандата на настоящата Комисия

Логото на Европейската комисия в Брюксел. 31 август 2018. Photographer: Jasper Juinen/Bloomberg Логото на Европейската комисия в Брюксел. 31 август 2018. Photographer: Jasper Juinen/Bloomberg

Европейската комисия (ЕК) прие най-новия си доклад за стъпките, предприети от България в изпълнение на поетите от нея ангажименти по отношение на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност в контекста на механизма за сътрудничество и проверка (МСП).

Според доклада на ЕК, ако задържи настоящата положителна тенденция, страната ще съумее да изпълни всички оставащи препоръки и съответно оставащите показатели. Това ще даде възможност процесът по МСП за България да приключи преди края на мандата на настоящата Комисия — в съответствие с насоката, изразена от председателя Жан-Клод Юнкер в началото на мандата му.

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви, че „В доклада се отчита, че България продължава да отбелязва стабилен напредък в изпълнението на окончателните препоръки, които отправихме през януари 2017 г. Тези реформи са необходими за ефективната борба с корупцията и организираната престъпност. Убеден съм, че ако настоящата положителна тенденция продължи и ако напредъкът се запази трайно и необратимо, процесът по МСП за България може да бъде приключен преди края на мандата на настоящата Комисия“.

ЕК счита, че няколко препоръки вече са изпълнени, а редица други са съвсем близо до етапа на изпълнение. Въз основа на това три от шестте показателя (за независимостта на съдебната власт, законодателната рамка и организираната престъпност) могат да се считат за временно прекратени.

В доклада на ЕК обаче се отбелязва значително влошаване на медийната среда в България през последните години. В по-общ план способността на медиите и на гражданското общество да изискват отчетност от властимащите в плуралистична среда, без да се оказва натиск, е важна част от основата за продължаване на реформите, обхванати от МСП, както и за по-доброто управление като цяло.

ЕК ще продължи да следи отблизо напредъка и ще направи допълнителна оценка на постигнатите резултати преди края на настоящия си мандат.

Очаква се с това процесът по МСП за България да бъде приключен.

На 1 януари 2007 г. ЕК създаде механизъм за сътрудничество и проверка, за да оценява напредъка по ангажиментите, поети от България в областта на съдебната реформа и на борбата с корупцията и организираната престъпност.

От 2007 г. насам Комисията докладва редовно за напредъка в тези области в рамките на писмени доклади до Европейския парламент и Съвета.

 

 

Последни новини
Още от България