Минималната заплата ще расте в следващите 3 години

Ще бъдат запазени ниските данъчни ставки за преките данъци, декларира финансовото министерство

Снимка: Олег Попов/ Investor Media Group Снимка: Олег Попов/ Investor Media Group

Средносрочната бюджетна прогноза за 2019-2021 г. предвижда ръст на минималната работна заплата от 510 на 560 лв. от 1 януари 2019 г., на 610 лв. от 1 януари 2020 г. и на 650 лв. от 1 януари 2021 година. Проектът е публикуван за съгласуване от Министерството на финансите.

За тригодишния период целта за салдото по консолидираната фискална програма (КФП) за 2019 г. и 2020 г. се запазва съответно на дефицит в размер на 0,5% от БВП и на балансирано бюджетно салдо в съответствие със заложеното в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. За 2021 г. е планирано поддържане на балансиран бюджет.

Финансовото министерство декларира, че ще има предвидимост на данъчната политика и ще бъдат запазени ниските данъчни ставки за преките данъци, широка данъчна основа и малко на брой данъчни преференции.

Записано е намерение с цел увеличаване на приходите от данъци, осигурителни вноски и такси да се повиши ефективността при тяхното администриране. Hidden Field

Приходната част на бюджета в средносрочен план показва тенденция на намаление от 36,9% от БВП за 2019 г. до 36,1% от БВП през 2021 г., което се дължи основно на прогнозните приходи от фондовете на ЕС.

Продължението на материала вижте в Investor.bg.

Последни новини
Още от България