Брутният външен дълг намалява

Понижението през осемте месеца на 2015 е най-вече заради вътрешнофирмените кредити

БНБ. снимка: Dinka Spirovka/ Bloomberg News БНБ. снимка: Dinka Spirovka/ Bloomberg News

Брутният външен дълг в края на август 2015 г. е 35 390.7 млн. евро, което е с 3965.7 млн. евро
(10.1%) по-малко в сравнение с края на 2014 г., показват данни на БНБ от 26 октомври.  Дългът намалява с 3174.7 млн. евро (8.2%) спрямо август 2014 г.

В края на август 2015 г. дългосрочните задължения са 27 497.1 млн. евро, а краткосрочните - 7893.6 млн. евро
Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на август 2015 г. е 5909.8 млн. евро, като намалява със 116.7 млн. евро спрямо края на 2014 г., но се повишава с 1151 млн. евро (24.2%) спрямо август 2014 г.
Банките дължат 4185.8 млн. евро, което е намаление с 1281.4 млн. евро (23.4%) , а другите сектори - 11 717.5 млн. евро, при малко понижение с 267.4 млн. евро (2.2%) спрямо края на 2014 г.
Вътрешнофирменото кредитиране е 13 577.5 млн. евро (31.5% от БВП), което е с 2300.3
млн. евро (14.5%) по-малко в сравнение с края на 2014 г. То намалява и на годишна база с 2698.1 млн. евро (16.6%).
Въпреки намалението на дълга извършените плащания по обслужването му нарастват рязко - до 6124.8 млн.
евро (14.2% от БВП) за осемте месеца при 3686.1 млн. евро (8.6% от БВП) за същия период на 2014 г.
Това се дължи основно на платени главници за  5879.6 млн. евро - не само от сектор Държавно управление, но и от банките (1567.8 млн. евро)
През 2015 г. държавата издаде еврооблигации за 3.1 млрд. евро, като изплати с част от постъпленията мостовия заем заради КТБ в размер на 1.5 млрд. евро. В началото на годишната бяха погасени глобалните облигации, резултат от брейди замяната в размер на 1.1 млрд. долара.

Последни новини
Още от България