Стоянов: Последната емисия ДЦК е с по-ниска доходност от евробонда

Даниел Стоянов за пазара на ДЦК пред Bloomberg TV Bulgaria

Димитър Стоянов Димитър Стоянов

В момента българските облигации, деноминирани в евро, които са с падеж 2024 г. и се търгуват на международните финансови пазари, имат по-висока доходност, отколкото последната емисия. Това коментира в ефира на Bloomberg TV Bulgaria дилърът „Парични пазари“ Даниел Стоянов. Поводът бяха 10-годишните държавни ценни книжа (ДЦК), емитирани на проведения аукцион на вътрешния пазар в понеделник, 19 октомври. 

Според него една от причините за това е, че еврооблигациите са много по-волатилни и „цената се сменя няколко пъти на ден“, докато „вътрешните книжа са по-малко волатилни и инвеститорите са готови да платят премия само и само да държат такъв дълг, който няма да има такива флуктуации в цената“.

По негови думи търгът може да се определи като успешен, въпреки че Министерството на финансите (МФ) предложи 65 млн. лв., но изпълни оферти само за 50 млн. лв.

Стоянов изрази учудване от високия дял на книжата, придобити от други инвеститори - 46%.

Аукционът за 10-годишни ДЦК, проведен на 19 октомври, постигна доходност от 2.48%. Днес 10-годишната емисия еврооблигации с падеж 03/09/2024 се търгува на 2.62-2.68% във Франкфурт.

Последни новини
Още от България