Нови 200 млн. лева за малки фирми

МСП ще получат между 800 млн. и 1,2 млрд лева нови заеми благодарение на нова оперативна програма

Кристалина Георгиева. снимка: Boulougouris Georges Кристалина Георгиева. снимка: Boulougouris Georges

Европейската комисия одобри новата оперативна програма на стойност 200 млн. лева от Европейския фонд за регионално развитие, с която България да предложи на своите малки и средни предприятия по-добър достъп до финансиране. Средствата от програмата ще се използват за банкови гаранции, съобщиха от Европейската комисия във вторник.

Комисията иска да насърчи страните-членки да изполват повече финансови инструменти в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове през периода 2014 - 2020 г., като така постигат по-голяма ефект от европейското финансиране. Става дума за т. нар. лостов ефект, при който ефективно предоставените средства надхвърлят няколко пъти публичния ресурс. Това е и целта на Инвестиционния план за Европа, който председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер анонсира още в началото на мандата си.

"Тези 200 милиона лева от европейския бюджет ще отидат за банкови гаранции, за да ползват българските малки и средни предприятия заеми за общо до 1.2 милиарда лева", коментира заместник-председателят на ЕК с ресор "Бюджет и човешки ресурси" Кристалина Георгиева.

Заместник-председателят на комисията Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, каза: „Приетата днес в България инициатива за МСП ще даде тласък на стартиращи и малки предприятия от София до Варна и навсякъде другаде. Искаме държавите-членки да използват средствата на ЕС по нови и креативни начини, а България прави точно това. След Испания, Малта и България, искаме повече страни да се включат в инициативата. България е третата страна от ЕС след Испания и Малта, която приема такава инвестиционна програма.

Българските МСП следва да се възползват от първите заеми по тази програма в началото на 2016 г. Инициативата за МСП е съвместен финансов инструмент на Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд и не изисква съфинансиране от национални или регионални средства. Инициативата стъпва на опита с кредитите по JEREMIE за програмния период 2007 — 2013 г., като комбинира пари от европейските структурни и инвестиционни фондове (бившите кохезионните фондове), от програми като COSME и „Хоризонт 2020“ и заеми и гаранции от Европейската инвестиционна банка.

Ще бъде пренасочено част от финансирането от ЕС, предназначено за гаранционните инструменти по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Тези гаранции ще покриват заеми, предоставени на МСП, за да поемат първоначалния риск в проектите.

МСП преобладават в икономиката на България и генерират 76 % от работните места и 61 % от добавената стойност в страната. Освен това България е сред държавите с най-голям дял на МСП, които посочват достъпа до финансиране като свое основно притеснение.

По програма JEREMIE до края на 2014 г. бе осигурен портфейл 628 милиона евро, състоящ се от заеми и капиталови инвестиции, които достигнаха до над 6247 български предприятия. Само по програмата за кредити със споделяне на кредитния риск бяха отпуснати заеми за над 300 млн. евро.

Последни новини
Още от Новини