Boom & Bust

Събота и неделя, 21 часа

Водещи: Владимир Сиркаров и Кузман Илиев

Трябва да се работи за интеграция на единния пазар в Европа

Илияна Цанова в Boom & Bust, 30.07.2017

 Илияна Цанова, зам.-директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ). Снимка: Bloomberg TV Bulgaria Илияна Цанова, зам.-директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ). Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Планът Юнкер е може би най-ключовата инициатива на Комисията Юнкер за справяне с последствията на финансовата и икономическа криза в Европа. След 2007-2008 година инвестициите в Европа спаднаха с над 30%. Това каза Илияна Цанова, зам.-директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), в предаването Boom&Bust на Bloomberg TV Bulgaria с водещи Владимир Сиркаров и Кузман Илиев. "Много държави бяха сериозно засегнати от тази криза - банкова, огромен държавен дълг, сериозна безработица и трябваше този тренд да се прекрати, за да може растежът и конкурентоспособността на икономиката да бъдат възстановени. Загубихме много в социален и икономически план". 

Един финансов инструмент, обаче, колкото и добре да е направен, не може да има успех, ако държавите не свършат на място своята работа, подчерта събеседничката. "Въпреки финансовите инструменти, които се предоставят на базата на този план, основна пречка пред инвеститорите представляват регулаторните несъвършенства, несигурност, необходимостта от структурни реформи, които да направят средата много по-благоприятна за инвестиции".

"Трябва да се работи още много за интеграция на единния пазар - капиталовият, енергийният съюз. Защото европейският пазар все още остава силно фрагментиран, като става дума, както за пазара на стоки, така и на услуги".

Има сериозна листа от реформи, които трябва да се случат. Някои от тях са на ниво Европейски съюз, но за голяма част от тези реформи отговорността носят националните правителства, категорична бе гостенката.

"Един от вариантите за бъдещото финансиране в Европа е да се заложи повече на финансовите инструмент. Има сектори, за които безвъзмездното финансиране няма алтернатива (климатични промени, околна среда, сигурност и отбрана) и може би финансови инструменти като гаранции, дялов капитал, заеми, не би работил. Но има сектори и инвестиции, които могат да се изпълнят с такъв инструмент. Идеята е голяма част от европейския бюджет да бъде пренасочен именно към такива инструменти. И планът Юнкер за мен е един добър пример, който със сигурност ще бъде репликиран под някаква форма в следващия период". 

Трябва да се помисли и за националното съфинасиране от страните членки и ще се помисли за малко по-сериозна ангажираност, каза Цанова.

Ще има ли финансови стимули за държавите, провеждащи реформи? Какви са новите предизвикателства пред Европа? Как ще се промени финансирането на инвестиционни проекти на Стария континент след 2020? Как да постигнем повече с по-малко средства? Как да се оптимизират разходите на ЕС така, че да не страдат нейните ключови политики и цели? Ще се увеличават ли вноските на държавите към бюджета на Европейския съюз? Има ли нужда от федерално управление на Европа? Какъв ще бъде ефектът от т.нар. "Европа на различни скорости"? Защо е нужно България и българските компании да бъдат проактивни в политиките и усвояването на европейски средства и използването на стимулиращи икономиката финансови инструменти, предоставяни по различни програми на ЕК?

 

 

 

Последни новини
Още от Boom & Bust