Boom & Bust

Събота и неделя, 21 часа

Водещи: Владимир Сиркаров и Кузман Илиев

Оздравяване и преструктуриране на компании в България

Никола Филипов, Boom & Bust, 19.02.2017

Никола Филипов, финансов консултант. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria Никола Филипов, финансов консултант. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Секторът на оздравяване и преструктуриране на предприятия от гледна точка на финансовия мениджмънт е много нов за България. В периода на финансовата криза доста компании започнаха да изпитват сериозни проблеми с финансовото си състояние. имаше доста фалити на компании, доста банки напълниха портфейлите си с лоши кредити. Това породи нужда от финансови консултации с цел запазване и спасяване на бизнеси. Това каза финансовият консултант Никола Филипов в предаването Boom & Bust на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Владимир Сиркаров и Кузман Илиев.

"Процесът е свързан с решаване на проблеми. Първото, което се гледа в компанията е как тя работи чисто оперативно. Дали има процеси, които могат да се оптимизират и компанията да повиши ефективността си. Все още предприемачите в България не правият разлика между печалба и паричен поток. Това възпрепятства растежа на компанията. Много важни са и материалните запаси на компанията". 

Нашата икономика е пазарна, но е много млада. Проблемът е че собствениците на компании са и мениджъри и тъй като са стартирали компаниите си, в общия случай, от нулата, управляват всеки един елемент от бизнеса и нямат възможност и време да "си вдигнат главата" и да погледнат малко по-стратегически. За това чисто оперативно външната гледна точка е много полезна, каза гостът.

Какво се случва с дълговите експозиции на корпоративно ниво в България? Каква е ползата от изграждането на ликвидни буфери? Какви са стъпките и спънките за сливания и придобивания в България?

Вижте целия коментар:

 

Последни новини
Още от Boom & Bust